Online aanbesteden

Bouwtender automatiseeert aanbesteden online.

Wat Bouwtender doet is het aanbesteden digitaliseren en automatiseren. Het is in feite niets anders dan een schriftelijke aanbesteding via het Internet. De procedure verloopt volgens dezelfde stappen. Alleen worden aankondigingen, bestek, nota's en de inschrijving allemaal digitaal afgehandeld. Voordelen van online aanbesteden zijn vooral de snelheid van werken, de besparing op papier, kopieer- en verzendkosten en de mogelijkheid tot een digitale veiling.

Om het aanbesteden te vereenvoudigen hebben we het procces in 5 stappen verdeeld om het voor de aanbesteder en aannemer overzichtelijker te maken. Het begint bij stap 1 de vooraankondiging en eindigd bij stap 5 de inschrijvingen / gunningen. door op onderstaande link te klikken krijgt u een impressie van de 5 stappen.

klik hier